Country: Sri Lanka

SAUSIRI ELDERS HOME සව්සිරි වැඩිහිටි නිවාසය

Weera Mawathe, , , 10230

sausiri-elders-home.business.site

දයාබර මහත්ම,මහත්මියණි, මෙහි දැක්වෙනුයේ මගේ වැඩිහිටි රැකවරණ මධ්‍යස්ථානයයි. නිවාස කිහිපයකම හිමිකරුවකු වන මම මෙම නිවාසය මේ සදහා යොදා ගත්තේ ඇත්ත වශයෙන්ම එය වැඩිහිටියන්ට නිස්කලංකව රැදී සිටීම සදහා ඉතා සුදුසු පරිසරයක පිහිටි සුවපහසු නිවසක් බැවිනි. මෙය ව්‍යාපාරයක ...

Category:Elders Homes
Telephone0718427877
E-mail

DILTIA COLLEGE

0 reviews
DILTIA COLLEGE

5, HOLY CROSS AVENUE MORATUWA, ,

diltiacollege.com

WE RECRUIT AND TRAIN STUDENTS FOR EDUCATION AUSTRALIA. PROGRAM. YOUR SKILLS AND FINANCIALS WE WILL HELP YOU. LOW BUDGET NO ISSUE. CALL US 0114 260 260/ 077 430 55 85 (SOHAN)

Telephone077 430 55 85
E-mail
BLUETEX (PVT) LTD

82 PALITHA PLACE, , , , 00900

www.bluetex.lk

Manufacturers of All Kinds of Socks, School Uniform, Under Garments, Sports Apparel and Sweaters.

Category:Garments
Telephone+94112680452
Fax+94112680452
E-mail
Chemistry - Kalutara, Horana

57 .keselhenawa. dombagoda, , ,

රසායන විද්යාිව - කළුතර, හොරණ අවට. 2019/2020 A/L . මුළු විෂය නිර්දේෂයම ආවරණයට හෝ අපහසු කොටස් පමණක් තනිව ඉගෙන ගැනීමට, තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති. පේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාඅල රසායන විද්යා උපාධිධාරී, රාජ්ය ගුරු සේවයේ නියුතු ගුරුවරිය විසින්. 0712922906,07126 ...

Category:Directory
Telephone+94 712922906
E-mail
Yellow Pages Sri Lanka | Online Business Directory

yellowpageslk.com

The Yellow Pages Sri Lanka has the complete Name, Address, Phone Number, Website & Contact Details of Sri Lankan businesses in over 500+ business categories across the island. Sri Lanka Yellow Pages. Local Online Business Directory in Sri Lanka.

Category:E Commerce
E-mail

Calypso Band

0 reviews
Calypso Band

m.facebook.com/srilankancalypso

Golden age Calypso Band is made up of musicians with one aim: to make sure the customers happy. Good time keeping, reliability, and professionalism is our top priority.We play a mixture of different types of music, ranging from calypso.All of the band mem ...

Category:Musical bands
Telephone0753430878, 0775282813 , 0753430878

Choice.lk

0 reviews
Choice.lk

750c 1/1 Kotte Road, ,

choice.lk

Choice.lk IS AN ONLINE & OFFLINE SHOPPING SERVICES BASED ON SRI LANKA, 2013 PRESENTS The Company is focused on selling Branded and Fashion accessories online and offline. The Company operates and manages its business in the segment of the provision o ...

Category:E Commerce
Telephone+94 777 554 574
E-mail
Keystone Dynamics

No. 286/8, Puttalam Road, Kurunegala., , , , 60000

Having more than 30 years of experience in the field of Financial Consultation, Taxation & Management Services we extend our services for * Submission of Value Added Tax (VAT) / Nation Building Tax (NBT) Returns & Compiling of Schedules for RAMIS pu ...

Category:Tax Consultants
Telephone0719290906
Fax0372056614
Smartphone repairing course

138,s.de.s.jayasinghe Rd, Nugegoda, , , , 10250

SWOT INSTITUTE 0772011040, 0711226562,0713924999,0112691265 • ජංගමදුරකථනඅලුත්වැඩියාපුහුණුපාඨමාලාව SOFTWARE / HARDWARE / SOLDERING / UNLOCKING, 138,s.de.s.jayasinghe Rd, Nugegoda Topics covered in our smartphone and tablet repairing course The cou ...

Telephone711226562
E-mail
Codeways Pvt. Ltd

No.83/4, Katuwawala, Boralesgamuwa, , , , 10290

www.codeways.lk

We offer a full scope of Web Design Services. Websites, forums, eCommerce stores, Portfolio pages, search engine optimization services, web hosting services and much more. We have 10 years of experience in developing web products for small to enterprise b ...

Category:Web Designing
Telephone0114231656
E-mail

iPayOS

0 reviews
iPayOS

-, , , , 0600

www.ipayos.com

iPayOS believes every customer has the right to a seamless online experience and the ability to purchase easily, quickly, and securely. And because Sri Lankan merchants spend countless hours bringing their products to market, they deserve the Payment Gate ...

Category:E - Marketing
Telephone+(94) 77 3959695
E-mail
Digital Marketing Agency | SEO | AdWords | Social Media | Ontomatrix

#21/1 - 1/1, Nelson Place, Colombo 06, Sri Lanka., , , , 00600

www.ontomatrix.com

OntoMatrix, an innovative digital marketing agency which provides complete solution for digital marketing needs including SEO, AdWords, Social Media, content marketing, email marketing, inbound marketing. An assured company for online marketing services w ...

Category:E - Marketing
Telephone+94 11 419 8810
E-mail

Iris Garden

0 reviews
Iris Garden

Dehiwala, Sri Lanka 0094, , ,

irisgarden.lk

We at Iris garden, are dedicated to provide all natural beauty products ranging from facial packs to hair oils in Sri Lanka and around the world. Bringing back age-old remedies that lasted for generations in the form of beauty products to maintain healthy ...

Category:Cosmetics
A/L ACCOUNTING GROUP/INDIVIDUAL @ KANDY

Kandy, ,

තනි / කණ්ඩායම් පංති ,මහනුවර අවට නගරවලදී. පසුගිය වසර 10 තුල දිස්ත්‍රික් ප්‍රමුඛයන් රැසක් බිහිකළ ප්‍රවීණ ගුරුවරයෙකි.ඔබගේ දරුවා කුමණ මට්ටමක සිටියත් මසක් තුල හොද තත්වයකට ගෙන එන බවට පොරොන්දු වෙමි.ඔබට අවශ්‍යනම් පසුගිය වසරවලදී මාගෙන් ඉගෙනගත් දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් ...

Category:Directory
Telephone0723603539
E-mail

DTH Pay

0 reviews
DTH Pay

7, Lower Kings Street, ,

www.dthpay.com

Want to Recharge your DTH connection online, Dthpay providing secure and fast Dth online recharge solutions for different service providers like Dish Tv, Airtel Digital TV, Videocon d2h, Sun Direct, Zing TV user of Sri Lanka, Maldives, Middle East Countri ...

Category:Entertainments
Telephone554545866
E-mail
Omipan interior design Consultations

Mavittara, ,

omipan.wixsite.com/home

Our Sevices Residential / Commercial Interior Design Consultation Space Planning Color consultation Renovation Custom Furniture Design 3D Model and Auto CAD Plan Lighting Design

E-mail
IBSL - Institute of Bankers of Sri Lanka

811/1A Main Street, , , , 10290

casar.lk

The College of Banking & Finance (COBAF) is the training arm of the IBSL and conducts classes for IABF, CBF, DABF, DBF and other closed professional courses and examinations, award certificates and diplomas on specialized courses and arrange other trainin ...

Telephone713088309
Fax713088309
E-mail
Niroshika Wijenayake

Nugegoda, Colombo 05, , , 462/a

A qualified, friendly teacher with a diploma in French and fluency in English. An undergraduate in University of Sri Jayewardhanepura, 3 years experience in teaching both English and French. Higher results are guaranteed. Uses teaching materials and the s ...

Category:Tution classes
Telephone0777813090
E-mail

DEEN THE BOOKMAN

0 reviews
DEEN THE BOOKMAN

412, Galle Road Wellawatte, ,

www.deenthebookman.lk

DEEN THE BOOKMAN has an vast collection of used books, rare and out of prints to purchase online and in store, also we will deliver to your doorstep. You can buy books from various categories for the low price.

Telephone0757331332 / 0722150250
E-mail
Diploma in CCTV camera course

138,s.de.s.jayasinghe Rd, , , 10250

SWOT INSTITUTE. 0772011040, 0711226562,0713924999, 0112691265 Diploma in CCTV course * OL / AL පසුව අභිමානවත් සහ විශාල ආදායමක් සහිත වෘත්තීයකට! We are the first in delivering the below mentioned course content පුහුණුවෙන් පසු රැකියාවක් කැමරා පද්දති ස ...

Telephone0711226562
E-mail
There are 29936 listings and 877 categories in our website

Call us

For Business Promotions - +94 777 200 670 

Vote for Us

vote4us