State: Western Province

Paediatrician

0 reviews
Paediatrician

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Dr Hashir Ariff Dr Sarath De Silva Dr(Mrs) Shanthi Mali De Silva Dr Srilal De Silva Dr Navamalika De Silva Dr Ruwangi Dissanayaka Prof (Mrs) Dulani Gunasekara Dr Kosala Karunaratne Dr Udaya Kumarasinghe Dr(Mrs) Thamodini Leanage Dr(Mrs) Shakila  ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

Physician

0 reviews
Physician

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Dr Prasanna Anthony Dr Sarath Gamini De Silva Dr Darshan De Silva Dr Pradeep Kumarasinghe De Silva Dr Thushara De Silva Dr D.M.D. Dissanayaka Dr Dhanapala Dissanayake Prof Gita Fernando Dr(Mrs) Harshani Fernando Dr Janaka Goonaratne Dr Kamal Gun ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

Physiotherapist

0 reviews
Physiotherapist

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Mr J.M.R.A. Jayalath Mrs M. Jayaweera Mr Nihal Kothalawala

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

Psychiatrist

0 reviews
Psychiatrist

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Dr Dasanthi Akmeemana Dr Vimal De Alwis Dr Raja Edirisinghe Prof Raveen Hanwella Dr Jayananda Horadugoda Dr L G H Karunapala Dr Jayan Mendis Prof Nalaka Mendis Dr Nirosha Mendis Dr Indika Mudalige Dr Kapila Ranasinghe Dr Asiri Rodrigo Dr D. P. ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

Psychologist

0 reviews
Psychologist

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Dr Shanika Anthony Dr(Ms) Shanez Fernando Ms Sadhani Mendis Dr R.A. Ranjith Perera

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

Rheumatologist

0 reviews
Rheumatologist

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Dr J.V. Ariyasinghe Dr Inoshi Atukorala Dr Kaleel Cassim Dr Monika De Silva Dr Nihal K.A Gunathilaka Dr(Mrs) A.N.H Herath Dr(Mrs) Sujeevani Kurukulasuriya Dr Duminda Munidasa Dr Lilani P Weerasekara

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

S.T.D

0 reviews
S.T.D

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Dr Kulasiri Buddhakorala Dr G. Weerasinghe

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
Speech And Language Therapist

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Ms Malka Jayathilake

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

Speech Therapist

0 reviews
Speech Therapist

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Mrs Swarna Jayawardena Mrs Nayomi Jayawardena

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

Virologist

0 reviews
Virologist

181, Kirula Road, Narahenpita, , ,

www.asirihospitals.com

Dr Geethani Galagoda

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

BREAST FEEDING

0 reviews
BREAST FEEDING

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR(MRS) SRIYANI LIYANAGE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR ROHAN GUNAWARDANA DR SURESH KOTTEGODA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
CARDIAOTHORACIC SURGEON

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR B.L AJITH KARUNARATHNE DR C AMARASENA DR G. GANDHIJI - select DR P H GAMINI RANASINGHE DR RAJITHA Y. DE SILVA DR RICHARD SALDANHA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

CARDIOLOGIST

0 reviews
CARDIOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR A YOGANANDAMOORTHY DR AJANTHA TIKIRI RAJAPAKSHA DR ANIDU PATHIRANA DR ASUNGA DUNUWILLE DR CHANDRIKE PONNAMPERUMA DR GAMINI GALAPPATTHI DR GODVIN CONSTANTINE DR GOTABHAYA RANASINGHE DR JAGATH HERATH ...

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
CARDIOLOGIST AND CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR SURESH KOTTEGODA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

CHEST PHYSICIAN

0 reviews
CHEST PHYSICIAN

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

ESHANTH PERERA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

CHEST SPECIALIST

0 reviews
CHEST SPECIALIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR A.T MUNASINGHE DR AMITHA FERNANDO DR J.H.L COORAY DR KIRTHI GUNASEKARA DR P.N.B WIJEKOON

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
CLINICAL PSYCHOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR SHANIKA ANTHONY

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

DENTAL SURGEON

0 reviews
DENTAL SURGEON

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR A. FOUZAN DR CHINTHANA KUMARA DR S.K. JAYASINGHE Dr W M HILARY COORAY

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
DENTAL SURGEON / RESTORATIVE DENTISTRY

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR PUBUDU C. PERERA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
There are 30938 listings and 922 categories in our website