State: Western Province

DERMATOLOGIST

0 reviews
DERMATOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR ASOKA KAMALADASA DR D.N ATHUKORALA DR G.M.P SIRIMANNA DR I.P. KAHAWITA DR JANAKA AKARAWITA DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN DR MAHINDA DE SILVA DR NELUM WICKRAMASINGHE DR(MRS) DANANJA ARIYAWANSA DR( ...

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

DIETICIAN

0 reviews
DIETICIAN

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

MRS . IQBAL MS S RAMYA DHEVI MS SHEHANI ARIYARATNE MS SHYMALA PARAMESWARAN

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
DIETICIAN & NUTRICIAN

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR RANIL JAYAWARDANA MR N.M.S. HETTIGEDERA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

ENDOCRINOLOGIST

0 reviews
ENDOCRINOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR G.J CHAMINDA GARUSINGHE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
Endocrinologist/diabetologist

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR. PRASANNA ANTHONY

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
ENDOCRINOLOGIST/DIABETOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR NALIN D GUNARATNE DR NOEL SOMASUNDARAM DR PRASAD KATULANDA DR PRASAD KATULANDA-OLD DR UDITHA BULUGAHAPITIYA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

ENT SURGEON

0 reviews
ENT SURGEON

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR A.D.K.S.N YASAWARDENA DR ASOKA JAYASENA DR M. SHERIFF DR M.T.D. LAKSHAN DR R.P DAYASENA DR R.S DRAHAMAN DR S. D. INDIKA DR SHANTHA PERERA DR W RATNAYAKE DR(MRS) CHANDRA JAYASURIYA DR SEETHA ARAMBEPOLA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

EYE SURGEON

0 reviews
EYE SURGEON

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR B G W M K C B BANDUTILAKE DR BINARA AMARASINGHE DR C.A.B MAKULOLUWA DR D WARIYAPOLA DR D.B.K DE SILVA DR DAYA DE SILVA DR H PALIHAKKARA DR K.A SALVIN DR MADHUWANTHI DISSANAYAKE DR MEENA RADHAKRI ...

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GASTROENTEROLOGICAL SURGEON

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR ROHAN SIRIWARDANA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GASTROENTEROLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR N.M.M. NAWARATHNE DR JAYANI MANCHANAYAKE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR M.A NIRIELLA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GASTROENTEROLOGIST SURGEON

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR D ANUJA SOMARATNE DR HASANJAYA GUNAWARDANA DR M.M FAIZ DR MAIYA GUNASEKERA DR N.W.J.K NANAYAKKARA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GASTROINTESTINAL SURGEON

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR CHANDIKA LIYANAGE DR HARSHA GAMAGE DR RANIL JAYASENA DR T.G. AMAL PRIYANTHA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GENERAL PHYSICIAN

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR RUVANI GOONEWARDENE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GENITO URINARY SURGEON

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR ANURA WIJEWARDANE DR L.M PERERA DR P.G.D.SUNIL SAMARAWEERA PROF D NEVILL PERERA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

GYNAECOLOGIST

0 reviews
GYNAECOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR ASELA AMARASIRI DR ASHMORE ATAPATTU DR D WARNAKULASURIYA DR D.C.J. WICKRAMARACHCHI DR FAROUK MAHMOUD DR G.A. RANATHUNGA DR HEMANTHA DODAMPAHALA DR HEMANTHA PERERA (NORMAL) DR INDU ASANKA JAYAWARDANE ...

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GYNAECOLOGIST AND SPECIALIST IN SUB-FERTILITY

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR MILHAN BATCHA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
HAEMATO ONCOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR SAMAN HEWAMANA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

HAEMATOLOGIST

0 reviews
HAEMATOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR BERNADENE FERNANDOPULLE DR MAHINDA DE ALWIS DR NILUKSHI MANISHA PERERA DR YASINTHA J. COSTA DR(MRS) BHADDIKA JAYARATNE DR(MRS) H.S.A WILLIAMS DR SANJAYA DE SILVA DR. ARUNA JAYAWARDENA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
HEALTH & CHILD PSYCHOLOGIST

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR SHANIKA ANTHONY

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
There are 30938 listings and 922 categories in our website