D Directory

Urologist & Transplant SurgeonRSS

Dr Kumaradasan Umashankar

Colombo 2

www.nawaloka.com

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail

Dr K. Umashankar

0 reviews
Dr K. Umashankar

578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka.

www.lankahospitals.com

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
Dr Niroshan Senevirathne

Colombo 2

www.nawaloka.com

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
There are 35833 listings and 1274 categories in our website